Regnskaber

Resultatopgørelse

Indtægter

Budget 2023Resultat 2023
Kontingenter
200.000,00 kr.
214.905,00 kr.
Aktivitetsstøtte
30.000,00 kr.
35.503,02 kr.
Frivilligt arbejde
22.000,00 kr.
16.500,00 kr.
Renteindtægter
0,00 kr.
14,96 kr.

Ekstraordinære indtægter

14.086,00 kr.
35.166,00 kr.

Indtægter i alt

266.086,00 kr.

300.088,98 kr.

Klubaktiviteter

Fester indtægt
15.000,00 kr.
22.632,95 kr.
Fester udgift
-30.000,00 kr.
-29.854,05 kr.

Klubaktiviteter i alt

-15.000,00 kr.

-7.221,10 kr.

Halleje

Vejlby Risskov Hallen
-92.000,00 kr.
-85.848,00 kr.
Idrætshøjskolen
0,00 kr.
-819,50 kr.

Halleje i alt

-92.000,00 kr.

-86,667,50 kr.

Materialer

Køb
-35.750,00 kr.
-50.388,15 kr.

Materialer i alt

-35.750,00 kr.

-50.388,15 kr.

Kontingenter til andre

Skovbakken hovedforening
-6.200,00 kr.
-6.495,00 kr.

Volleyball Danmark

-8.000,00 kr.
-8.000,00 kr.

Kontingenter til andre i alt

-14.200,00 kr.

-14.495,00 kr.

Andre Udgifter

Transport udligning
4.000,00 kr.
4.480,08 kr.
Trænerudgifter
-2.000,00 kr.
0,00 kr.
Dommerudgifter
-20.000,00 kr.
-24,782,04 kr.
Bøder
0,00 kr.
0,00 kr.
Turneringsgebyrer
-72.000,00 kr. 
-66.200,00 kr.
Dommeruddannelse
-7.500,00 kr.
-300,00 kr.
Bank gebyrer
-9.000,00 kr.
-10.297,47 kr.
Kontorhold 
-300,00 kr.
-90,00 kr.
Ekstraordinære udgifter
-4.000,00 kr.
-8.332,50 kr.
Holdsport administrationsgebyr
-3.000,00 kr.
-2.425,85 kr.
Forplejning til medlemmer
-7.500,00 kr.
-14.041,22 kr.

Andre udgifter i alt

-121.300,00 kr.

-121.989,00 kr.

Periodens resultat

-12.164,00 kr.

19.328,23 kr.

Saldobalance

Aktiver

Passiver

Likvidbeholdninger

Regnskab 2023

Gæld

Regnskab 2023
Foreningskonto
9.636,43 kr.
Skovbakken hovedforening
327.765,35 kr.
Kontingentkonto
75.447,12 kr.

Gæld i alt

327.765,35 kr.

Likvider i alt

85.083,55 kr.

Egenkapital

Tilgodehavender

Periodens resultat
19.328,23 kr.
Administrationsgebyrer
10,50 kr.
Egenkapital - primo
-252.554,80 kr.
Udlæg
9.444,73 kr.

Egenkapital i alt

-233.226,57 kr.

Tilgodehavender i alt

9.455,23 kr.

Aktiver i alt

94.538,78 kr.

Passiver i alt

94.538,78 kr.