Regnskaber

Resultatopgørelse

Budget 2022 Regnskab 2022 Budget 2023
Resultatopgørelse
Indtægter
1001 Kontingenter 140.000,00 kr. 222.750,00 kr. 200.00,00 kr.
1007 Aktivitetsstøtte 7.500,00 kr. 7.465,68 kr. 30.000,00 kr.
1012 Frivillig arbejde 22.000,00 kr. 28.868,00 kr. 22.000,00 kr.
1049 Renteindtægter 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.
1050 Ekstraordinære indtægter 0,00 kr. 20.542,27 kr. 14.086,00 kr.
Indtægter i alt 169.500,00 kr. 279.116,95 kr. 266.086,00 kr.
Klubaktiviteter
1101 Fester indtægt 14.000,00 kr. 11.001,50 kr. 15.000,00 kr.
1102 Fester udgift -8.000,00 kr. -11.327,20 kr. -30.000,00 kr.
Klubaktiviteter i alt 6.000,00 kr. -325,70 kr. -15.000,00 kr.
Halleje
1112 Vejlby Risskov Hallen -75.000,00 kr. -74.022,00 kr. -92.000,00 kr.
1113 Idrætshøjskolen 0,00 kr. -2.160,00 kr. 0,00 kr.
Halleje i alt -75.000,00 kr. -76.182,00 kr. -92.000,00 kr.
Materialer
1141 Køb (udgift) -15.000,00 kr. -3.028,40 kr. -35.750,00 kr.
Materialer i alt -15.000,00 kr. -3.028,40 kr. -35.750,00 kr.
Kontingent til andre
1147 Skovbakken hovedforening -5.000,00 kr. -5.400,00 kr. -6.200,00 kr.
1148 Dansk Volleyball Forbund - DVBF -5.200,00 kr. -6.000,00 kr. -8.000,00 kr.
Kontingenter i alt -10.200,00 kr. -11.400,00 kr. -14.200,00 kr.
Andre udgifter|
1155 Transport udligning 0,00 kr. 4.370,82 kr. 4.000,00 kr.
1156 Trænerudgifter -2.000,00 kr. 0,00 kr. -2.000,00 kr.
1157 Dommerudgifter -14.000,00 kr. -33.245,31 kr. -20.000,00 kr.
1158 Bøder 0,00 kr. -4.403,80 kr. 0,00 kr.
1159 Turneringsgebyrer -48.000,00 kr. -64.460,00 kr. -72.000,00 kr.
1160 Dommeruddannelse 0,00 kr. -7.397,00 kr. -7.500,00 kr.
1162 Bank gebyr -7.500,00 kr. -8.426,52 kr. -9.000 kr.
1163 Kontorhold (porto, kuverter, kopier mv.) -300,00 kr. 0,00 kr. -300,00 kr.
1169 Ekstraordinære udgifter -1.500,00 kr. -3.900,00 kr. -4.000,00 kr.
1170 Holdsport Administrationshonorar/gebyrer -1.600 kr. -2.469,20 kr. -3.000,00 kr.
1171 Forplejning til medlemmer 0,00 kr. -5.099,25 kr. -7.500,00 kr.
Andre udgifter i alt -74.900 kr. -154.877,55 kr. -121.300,00 kr.
Alle udgifter i alt -175.100,00 kr. -245.487,95 kr. -263.250,00 kr.
Periodens resultalt 400,00 kr. 33.303,30 kr. -12.164,00 kr.

Saldobalance

Regnskabsår 2022
Aktiver
Likvidebeholdninger
2103 Betalingskonto 93643645637347 3.305,60 kr.
2104 Kontingentkonto 93643645637355 101.191,00 kr.
Likvider ialt 104.496,60 kr.
Tilgodehavender
2202 Administartionshonorarer/Gebyrer 10,50 kr.
2211 Udlæg 0,00 kr.
Tilgodekavender ialt 10,50 kr.
Aktiver ialt 104.507,10 kr.
Passiver
Gæld
3113 Thorkild 0,00 kr.
3114 Skovbakken 327.765,35 kr.
3150 Idrætshøjskolen| 29.086,00 kr.
3151 Gæld andre 210,55
Gæld i alt 357.061,90 kr.
Egenkapital
3601 Periodens resultat 33.303,30 kr.
3602 Egenkapital - primo -285.858,10 kr.
Egenkapital i alt -252.554,80 kr.
Passiver i alt 104.507,10 kr.