Regnskaber

Regnskab 2021

Resultatopgørelse

Budget 2021 Regnskab 2021 Budget 2022
Resultatopgørelse
Indtægter
1001 Kontingenter 100.000,00 kr. 137.325,00 kr. 140.000,00 kr.
1007 Aktivitetsstøtte 7.069,00 kr. 7.553,52 kr. 7.500,00 kr.
1012 Frivillig arbejde 29.000,00 kr. 15.661,55 kr. 22.000,00 kr.
1049 Renteindtægter 0,00 kr. -6,82 kr. 0,00 kr.
1050 Ekstraordinære indtægter 0,00 kr. 10.333,00 kr. 0,00 kr.
Indtægter i alt 136.069,00 kr. 170.866,25 kr. 169.500,00 kr.
Klubaktiviteter
1101 Fester indtægt 1.000,00 kr. 10.248,35 kr. 14.000,00 kr.
1102 Fester udgift -500,00 kr. -8.283,20 kr. -8.000,00 kr.
Klubaktiviteter i alt 500,00 kr. 1.965,15 kr. 6.000,00 kr.
Halleje
1112 Vejlby Risskov Hallen -55.000,00 kr. -56.115,00 kr. -75.000,00 kr.
1113 Idrætshøjskolen 0,00 kr. -284,00 kr. 0,00 kr.
Halleje i alt -55.000,00 kr. -56.399,00 kr. -75.000,00 kr.
Materialer
1141 Køb (udgift) -1.500,00 kr. -26.006,50 kr. -15.000,00 kr.
Materialer i alt -1.500,00 kr. -26.006,50 kr. -15.000,00 kr.
Kontingent til andre
1147 Skovbakken hovedforening -5.000,00 kr. -3.630,00 kr. -5.000,00 kr.
1148 Dansk Volleyball Forbund - DVBF -3.600,00 kr. -5.200,00 kr. -5.200,00 kr.
Kontingenter i alt -8.600,00 kr. -8.830,00 kr. -10.200,00 kr.
Andre udgifter|
1155 Transport udligning 0,00 kr. 4.687,23 kr. 0,00 kr.
1156 Trænerudgifter -2.000,00 kr. 0,00 kr. -2.000,00 kr.
1157 Dommerudgifter -14.000,00 kr. -6.152,00 kr. -14.000,00 kr.
1158 Bøder 0,00 kr. -800,00 kr. 0,00 kr.
1159 Turneringsgebyrer -48.000,00 kr. -38.689,65 kr. -48.000,00 kr.
1162 Bank gebyr -6.500,00 kr. -7.526,70 kr. -7.500,00 kr.
1163 Kontorhold (porto, kuverter, kopier mv.) -300,00 kr. -95,00 kr. -300,00 kr.
1169 Ekstraordinære udgifter 0,00 kr. -7.967,30 kr. -1.500,00 kr.
1170 Holdsport Administrationshonorar/gebyrer 0,00 kr. -1.539,75 kr. -1.600,00 kr.
Andre udgifter ialt -70.800,00 kr. -58.083,17 kr. -74.900,00 kr.
Periodens resultalt 669,00 kr. 23.512,73 kr. 400,00 kr.

Saldobalance

Regnskabsår 2021
Aktiver
Likvidebeholdninger
2103 Betalingskonto 93643645637347 14.988,97 kr.
2104 Kontingentkonto 93643645637355 60.067,18 kr.
Likvider ialt 75.056,15 kr.
Tilgodehavender
2202 Administartionshonorarer/Gebyrer 10,50 kr.
2211 Udlæg 7.661,58 kr.
Tilgodekavender ialt 7.672,08 kr.
Aktiver ialt 82.728,23 kr.
Passiver
Gæld
3113 Thorkild 11.734,98 kr.
3114 Skovbakken 327.765,35 kr.
3150 Idrætshøjskolen| 29.086,00 kr.
Gæld ialt 368.586,33 kr.
Egenkapital
3601 Periodens resultat 23.512,73 kr.
3602 Egenkapital - primo -309.370,83 kr.
Egenkapital i alt -285.858,10 kr.
Passiver i alt 82.728,23 kr.