Regnskaber

Tekst

Regnskab 2019 som det er revideret og fremlagt på generalforsamlingen. Der blev påvist nogle fejl, hvilket bl.a. er, at aktiverne burde have stået med negativt fortegn, og mellemregningen med 'Egenkapital i alt' er forkert. Dette sket pga. skifte af regnskabssystem, hvorfor dette har skulle gøres manuelt. Dette kan vi kun beklage, men vi er i gang med at få styr på disse fejl sammen med den valgte revisor. Det betyder i praksis, at regnskabet altså stemmer - vi må blot ikke redigere i et revideret regnskab, hvorfor vi vil få styr på dette i regnskabet for 2020.

Regnskab 2019
Regnskab-2019

Regnskab 2019