Klubnyheder

Generalforsamling 6. august 2020 klokken 19.00

04.08.2020

Den årlige generalforsamling er som følge af corona i år er flyttet til den 6. august 2020 klokken 19.00 i klublokalet til højre for indgangen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
5. Forelæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
9. Udvalg
10. Eventuelt


Hvis du har et forslag, du vil have taget op på generalforsamlingen skal det sendes til bestyrelsen senest 2 uger i forvejen jf. vedtægternes §9, nr. 3. Vedtægterne er at finde på klubbens hjemmeside, skovbakkenvolley.dk under fanen "Om klubben".


Ud over bestyrelsesopgaverne, så er det som altid muligt at melde sig til at søge sponsorer til klubben eller melde sig som festansvarlig for en eller flere klubfester, hvilket ikke er opgaver, som ligger i bestyrelsesregi. Derudover skal vi også afholde Lærervolley 2020, hvor vi får brug for en masse frivillige kræfter (dato ikke endnu fastlagt). Er der andet, du tænker, du kan bidrage med til klubben, så snak med din træner eller nærmeste bestyrelsesmedlem, vi er åbne for idéer.


Der vil som altid være kage og kaffe.
Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamlingen og til sæsonopstart.


De bedste hilsener
Bestyrelsen i Skovbakken Volleyball


Camilla Thomassen, Formand
Katrine Broni Holsting, Kasserer
Tobias Gade, Bestyrelsesmedlem
Thomas Nils Bond, Bestyrelsesmedlem
Christina Nielsen, Bestyrelsesmedlem