Klubnyheder

Generalforsamling 2021 i Skovbakken Volley

11. maj 2021, 20.37

Der har ikke været indvendinger mod at afholde årets generalforsamling digitalt. 


Derfor indkalder vi nu til digital generalforsamling 2021 i Skovbakken Volleyball.

Tid: Onsdag den 21. april 2021 kl. 18.00

Sted: Online. Link til møde vil opdateres senere.


Da der skal sendes elektroniske stemmesedler ud, skal man tilmeldes generalforsamlingen. Det får du mere info om i en senere mail og på vores Facebook-event. Her må du meget gerne tilkendegive, om du deltager eller ej.


Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal sendes senest den 7. april på mail til formand@skovbakkenvolley.dk. Herefter vil dagsordenen blive opdateret.


Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant

9. Nedsættelse af udvalg

10. Eventuelt


Vores vedtægter kan findes på vores hjemmeside her: https://www.skovbakkenvolley.dk/.../skov.../sider/vedtaegterMed venlig hilsen

Bestyrelsen i Skovbakken Volleyball