Klubnyheder

​ Generalforsamling 2022

8. april 2022, 08.10

Hermed en indkaldelse til den årlige generalforsamling, som afholdes den 27. april 2022 klokken 18.30 i klublokalet til højre for indgangen til F-bygning. Stemmeret jf. vedtægternes §9, nr. 7 kun til medlemmer, der har modtaget invitation pr. e-mail gennem holdsport. Alle kan dog frit deltage i generalforsamlingen, og det er her I har mulighed for at få indflydelse på klubbens fremtid.Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

5. Forelæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant

9. Udvalg

10. EventueltHvis du har et forslag, du vil have taget op på generalforsamlingen skal det sendes til bestyrelsen senest 2 uger i forvejen jf. vedtægternes §9, nr. 3. Vedtægterne er at finde på klubbens hjemmeside, skovbakkenvolley.dk under fanen "Om klubben".

De bedste hilsener,

Bestyrelsen i Skovbakken Volleyball


Camilla Thomassen, Formand

Peter Sørensen, Kasserer

Tommaso Aschieri, Bestyrelsesmedlem

Christina Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Mathilde Rafn, Bestyrelsesmedlem