Bestyrelsen 19/20

 

Medlemsantal: 5
Økonomi: Kontingentfritagelse

Opgaver der skal udføres:

 • Indkrævning af kontingent
 • Dagligøkonomi
 • Tilskudsøgning
 • Regnskab
 • Træningstider
 • Halreservation
 • Materialer
 • Holdtilmelding af seniorhold
 • Oprydning i skabene
 • Generalforsamling
 • Medlemsregistrering og indberetning
 • Intern kommunikation i klubben
 • Hjemmesiden
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer
 • Rekruttering af dommer
 • Rekruttering af udvalgsmedlemmer
 • Kontakt
 • Matrix-opdatering  (indeholder opgavebeskrivelser for udvalg og bestyrelsen)
 • Opdatering af stævnemappe

Forslag til tiltag:

 • Dommerkurser
 • Spilletøj
 • Diverse ansøgning om dispensation og holdfællesskab
 • Visionsaften